הורות/אמהות וקריירה

 
 
אמהות וקשר השתיקה
 
 
מפגש נשים, אמהות לילדים קטנים שנכחתי בו השבוע חשף את המילים "קשה לי עם האמהות". מילים שנאמרות בשקט, בוקעות בחלל הריק חוששות מפרוש לא נכון של חוסר אהבה, או אמהות שאינה ראויה.
להמשך
 
 
 
 
מעגל אמהות
אני מזמינה אותך להיות שותפה למעגל האמהות שבחרו אחרת. 
שותפה כלכלית ושותפה להתפתחות אישית.
אני למדתי שאפשר גם אחרת ואני נהנית היום להעביר את הידע לכל אחת שרוצה לראות את חייה מתנהלים מתוך נתינה לעצמה ולנשים אחרות תוך תמיכה, צמיחה והתפתחות לאורך כל הדרך. 
 
 
 

 

 

 

בין אב ובתו
 
את נושא זהותן הנשית קל יותר בדרך כלל לנשים לבחון דרך בדיקת יחסיהן עם אמהותיהן ועם דמותן כמודל להזדהות וחיקוי. הקשר המיוחד בין אמהות ובנות נתפס באופן אינסטינקטיבי כשייך לאותו מעגל של זהות עצמית. אך זהותן העצמית של נשים מושפעת בצורה משמעותית גם מיחסיהן עם אבותיהן, התבוננות על מקומו ותפקידו של האב בהתפתחות הדימוי העצמי הנשי של בתו חושפת זיקה בין חוויותיהן של נשים לבין דמותו של האב ויחסיהן עימו.
 
 
 
 
 

 


בין אב ובתו חלק ב'
 
 
 
 
 
 
 
במאמר הקודם עסקתי ביחסי אב ובת ובצורך שיש לבת באב מחויב ואחראי שיעודד את התפתחותה האינטלקטואלית, המקצועית והרוחנית. כאשר זה איננו נמצא מתמודדת הבת עם תחושות בלבול, בדידות וחוסר ביטחון המשפיעים מאוחר יותר על מהלך חייה כבוגרת . במאמר זה אתמקד בהשלכות אובדן דמות האב על האשה והנזק אותו הוא גורם.
 
 
 
 
 
 
 
 

  

אמהות עובדות
 
 
 
התלות הכלכלית, הבדידות בעולם מצומצם חסר גרויים מאתגרים, ההימצאות הממושכת בחברת קטינים, העדר מטרות ברורות בסדר היום וחזרה מעייפת על פעולות נחוצות שהכל לוקחים אותן במובנות מאליהן, עלולים לגרור את האשה למצב רגשי בו היא צמאה לתשומת לב ומצפה למעט מאוד הערכה על פעולותיה, כך היא נגררת למצב בו תעשה הרבה, לעיתים מעל ומעבר למען ילדיה ובן זוגה שמהם היא שואבת את חיזוקייה.
 
 
 
 
 
 

 

nashim.sadnaot@gmail.com עטרת סנפיר תואר שני, לימודי נשים בשילוב אומנויות טל. 052-2619266 אימייל