אלימות בזוגיות

במסגרת מחקר שערכתי בקרב נשים מוכות ניסיתי להעלות את סוגיית הישארות האישה במערכת האלימה מנקודת מבט קצת אחרת אשר מאפשרת לכל אחת מהנשים לבחון את עולמה האישי
ולהגדיר לעצמה מדוע כל כך קשה ההתנתקות מאותה ``אהבה`` .
 
תאוריות חדשות על העצמה אישית מעודדות אותנו להסתכל על האחריות שלנו למצבים שאנו יוצרים  בחיים. אני מוצאת עצמי מתנגדת לתאוריות המנציחות את הקורבנות של נשים במסגרת
אלימה על  ידי דיבור על הגבר בלבד והתמקדות בבעיותיו של הגבר האלים, שאין בכוונתי ולו לרגע להמעיט בערכן. אותן תאוריות נוטות להשאיר את הנשים ללא עזרה ממשית וטיפוח האני הפנימי
שלהן, וכך הן נותרות בתחושת הנטישה, החרדה והבדידות שהן נושאות עמן, המקשה עד מאוד על
ההתנתקות ממערכת אלימה ומשיקומן האישי.

כשאנו באים לבחון את פשר הישארותן של נשים במערכת זוגית אלימה עלינו לבחון לא רק את יחסה ואהבתה  של האישה אל בן הזוג המתעלל אלא בראש ובראשונה את יחסה כלפי עצמה.
המחקר שערכתי פתח בפני פתח להבין כי יחס זה אשר מתבטא לרוב בחוסר אהבה והערכה עצמית של נשים מוכות כלפי  עצמן היא נקודת ההתחלה לתהליך שיקומי אצל נשים, שיוביל בסופו של דבר
להתנתקות מהמערכת האלימה.
 
כל מערכת זוגית אלימה ראשיתה בהתאהבות ובחירה של בן הזוג. המשיכה והבחירה בבן הזוג המסוים יש בה השתקפות תפיסת העולם של כל אישה לגבי מהי מערכת זוגית, מהו תפקידה במערכת כזו, וכן השתקפות של דעותיה החבויות לגבי עצמה ואישיותה.

כאן המקום לשאול את השאלות: מהי אותה תפיסת עולם? מה אומרת אותה אישה על עצמה כשהיא בוחרת בן זוג מסויים זה? ומה היא מאפשרת מאוחר יותר שיקרה לה בתוך המערכת הזוגית?
 
על השאלה ``מה אהבת בבן זוגך כשהתאהבת בו``, ענו מרואיינותיי רובן ככולן כי בחרו בדמות
הגברית, הגדולה, אשר נראתה להן כחכמה ומשדרת כוח ועצמאות. נשים אלה דיווחו על החיפוש אחר גבר שיגן עליהן ועל תחושת ההערכה העצמית שנתנה להן העובדה שנבחרו להיות לידי אדם
כל כך משכיל וחזק, לדבריהן.
 
אמירות מסוג זה מחדדות בין השורות את יחסן של נשים אלה לעצמן, ומבטאות את אמירתן השותקת כי אינן תופסות עצמן כחזקות, כעצמאיות וכבעלות ערך עצמי, ובשל כך זקוקות הן
לקרבתו של אדם כזה שישמור, יגן, ויהיה הדמות הדומיננטית. זה שיחליט, שיפגין כוח משום שהן
חסרות את אותו הכוח.
 
נשים אלה שלא אחת חונכו להיות חסרות ישע למדו להיות מתוקות, נעימות ומחניקות כל שאיפה
עצמאית משלהן, מגיעות לנקודה בה הן בוחרות בבן זוגן ממקום של נחיתות, מקום בו ערכן העצמי
ירוד. הן חשות חסרות כישורים בסיסיים, שבירות וזקוקות לדמות הגברית, דמות המשגיח, המנהיג.

נשים אלה מבטאות בכך בראש ובראשונה חוסר אהבה כלפי עצמן. למעשה הן מוסרות כל יכולת שכלית, ושיפוטית לידי בעלן המיועד ובכך נותנות לו את השרביט לנהוג בהן כפי שיחפוץ.
יש כאן מעשה של בחירה, שבדרך כלל אינה מודעת, למסור את האחריות והכוח בידי בן הזוג.
זהו אקט ראשון של הסכמה להיות בעמדה נחותה ולא שוויונית מול בן הזוג.
הסכמה ראשונית זו סוללת את הדרך להסכמות רבות אחריה המסתיימות בשתיקה וקבלת המרות
גם אם היא כרוכה באלימות מילולית ופיסית.
 
מרואיינות תארו עצמן במערכת של אהבה פאסיבית, בה הן מוכנות לעשות כל דבר על מנת להרגיש
נאהבות. דפוס ההולך עמן, לדבריהן, למקומות בהן הן מוכנות לוותר כמעט על כל זכות יסוד שיש
להן כאדם בחברה בכלל ובמערכת זוגית בפרט. כך הן אפשרו לדבריהן למצב להידרדר אט אט עד
אובדן החופש הבסיסי שלהן בכל תחום חיים. בנוסף הגדירו את התנהגותן כנקיטת עמדת קורבן שהובילה אותן להחמרת המצב עד לאובדן שליטה, ולמצבים של פחד פיסי, וקיומי.
  
תאוריות העוסקות בנושא הקורבן מדברות על כך שהפיכה לקורבן פוגעת בתחושתנו החיובית כלפי
עצמנו ויוצרת דימויים קשים של חוסר אונים, חולשה וחוסר ערך עצמי. ישנה תחושה של פחד שהדבר יחזור על עצמו, ותוך כדי נסיונות הקורבן למצוא הגיון במה שקורה יש נטיה לנחמה בהאשמה עצמית ועולות תחושות של חוסר ישע ואיבוד שליטה.

דברי המרואיינות מחדדות את הקושי לצאת ממצב הקורבנות והרצון לחזור אל אותה ``אהבה`` לבן
הזוג. בהגיען למצב זה כלואות הנשים בתוך תחושות של פחד וחוסר אונים, מצב של האשמה עצמית ותחושה של כישלון. במידה רבה מצב זה גורם לאהדרה של תחושות הנחיתות, השבירות
והפאסיביות איתן נכנסה כל אחת לתוך מערכת היחסים תוך הפקדת כוחה בידי בעלה. מצב זה של
סחרור אליו נכלאו מקשה עד מאוד לראות את האור בקצה המנהרה, וכך נשאבות נשים אלה למקום בודד ללא יכולת ובושה לשתף אחרים במה שעובר עליהן.
 
האהבה והדיון בה בהתייחס לבן הזוג בלבד מעצימה את אותה תחושה של בדידות. שכן בראש
ובראשונה על מנת ליצור לעצמה מערכת זוגית שוויונית זקוקה כל אישה לפתח תחושות של ערך עצמי ואהבה עצמית על מנת שתרגיש כבעלת זכות לקבל יחס הולם במערכת זוגית וכאדם שמגיע
לו להציב גבולות ולחוות מערכת שוויונית ותומכת מצד בן הזוג. על מנת להשיב תחושות אלה
שאבדו והוסבו אצל נשים שחוו אלימות מבן הזוג, על החברה לפתח מודעות רבה ומתן חשיבות
במעלה ראשונה לתהליך משמעותי זה שכן בנוסף לעובדה שהחברה מציאה היום לנשים מוכות מקום מקלט פיסי מבן הזוג, שהוא שלב ראשוני וקשה בפני עצמו, ואין להמעיט מערכו הבלתי מעורער.

עליה לתמוך לסייע ולהקים מרכזי תמיכה, לא רק לגברים מכים, אלא עבור נשים, במטרה לסייע
לנשים אלה ולפתוח פתח לפרוץ את מעגל השתיקה וההרס העצמי החבוי בתוך נפשן, ממנו לא ניתן לברוח בדרך פיסית.
 
קשה עד מאוד היא העמידה של כל אישה מוכה איתנה מול המציאות באומרה לעצמה ``תראי מה את מרשה שיעשו לך``. הבושה והפחד מפני התמודדות עם מציאות זו מובילה אותה להעדיף את
השתיקה ולהמשיך לספוג אלימות. נשים מתביישות לא רק בהתנהגותו של התוקף אלא גם בעצמן,
בחולשתן, בחוסר האונים שלהן ובחוסר היכולת שלהן לדבר ולבקש עזרה, מה שמגביר כמובן את
תחושות הכישלון וחוסר ההערכה העצמית של כל אחת וזהו המקום אותו על החברה לנסות ולסדוק,
בנסיון לדובב, לתת מקום לפתיחות ולדיבור, מתוך שאיפה לשבור את השתיקה על ידי שיחות,
קבוצות תמיכה, הפניה לכתובים בנושא וכד`.
 
הדיבור מהווה ראשיתו של תהליך העצמה. אישה מדברת את עצמה ולידה אוזן קשבת, קולה ממלא את החדר ומאפשר לה חופש ביטוי מלא. זהו אקט ראשון של חופש. האפשרות לאמר מבלי להשפט. הזכות  להביע דעה מבלי לצפות לתגובה שלילית. הזכות לשגות מבלי להרגיש מאכזבת או דחויה. תהליך של דיבור והקשבה תומכת ומקבלת פותח פתח להתבוננות פנימה, באומץ רב מתוך
נסיון של כל אישה לחשוף את הנסתר שבתוכה ולקבלו ללא תחושות של אשמה או דחייה.
   
רק תהליך זה של התבוננות פנימה תוך גיבוש חשיבה חיובית כלפי עצמה ואהבה עצמית, הפיכת
תחושת האשמה למצב של לקיחת אחריות, והתוודעות לכוח הפנימי הטמון בה, יוביל כל אישה לחיים בהם תדע להעריך ולאהוב את עצמה מתוך שלילת הרושם כי מתן הרשות להתקיים  ולהיות
נאהבת באה לה מתוך עשיית דברים שירצו אחרים.
 
בכוחו של תהליך כזה לפתוח פתח לשינוי וליציאה ממעגל האלימות, מתוך הבנה עמוקה שהאמונה
בכוחה שלה ליצור לעצמה חיים טובים ובריאים יותר, היא זו שתשנה את מצבה ולא החזרה אל אותה ``אהבה`` המובילה אותה כעיוורת להמשיך ולספוג יחס אלים ומבזה.

 
 
 
 

תהליך שינוי אישי        סדנאות לנשים       מילים פוצעות

nashim.sadnaot@gmail.com עטרת סנפיר תואר שני, לימודי נשים בשילוב אומנויות טל. 052-2619266 אימייל